+902123183207
info@fpd.org.tr

Hakkımızda

Finansal Planlamada Küresel Seçkinlik

Misyonumuz, üyeleri arasında en üst seviyede meslek ahlâkını sağlayarak Türkiye’de finansal planlama mesleğini yerleştirmek ve geliştirmektir.

Vizyonumuz, üyelerimize ve topluma sunduğumuz hizmet kalitesiyle itibarlı bir kuruluş olmaktır.

Finansal Planlama Nedir?

Finansal planlama, kişilerin tüm finansal ihtiyaçlarını bir bütün olarak değerlendiren ve kişiye en uygun finansal çözümleri sunan bir danışmanlık hizmetidir. Finansal planlama uzmanı, kendisine başvuranların gelirlerini, giderlerini, varlıklarını, borçlarını, risk alabilme profillerini ve gelecekte ulaşmayı istedikleri hedeflerini detaylı bir şekilde değerlendirir. Değerlendirme sonucunda kişiye, sigortacılık, bankacılık, gayrimenkul, finansal yatırım, borçlanma, vergi konuları da dahil olmak üzere kendisine özel olarak hazırlanan plan sunulur. Kişiler, hazırlanan planı alıp kendileri uygulayabilecekleri gibi, uygulama konusunda finansal planlama uzmanından da destek alabilir.

Finansal planlama, hayatta ulaşmak istediğimiz hedeflere, maddi imkânlarımızı doğru bir şekilde yöneterek erişmeyi sağlayan bir süreçtir. Hayatta ulaşmak istediğimiz hedefler; bir ev almak, çocuğumuzun eğitimini garanti altına almak veya iyi bir emeklilik hayatı yaşamak olabilir.

Finansal planlama süreci belirli aşamalardan oluşan ve kişinin maddi durumunu bütünlüklü bir yaklaşım içinde ele alan bir disiplindir. Bu aşamalar sayesinde, bugünkü maddi durumumuz, gelecekte neye ihtiyacımız olabileceği ve hedeflerimize ulaşmak için neler yapmamız gerektiği tespit edilmektedir.

Finansal planlama süreci;

  • kişinin maddi durumuyla ilgili gerekli doğru bilgileri toplamak,
  • hayattan beklentilerini ve gelecek planlarını ortaya koymak,
  • mevcut maddi durumunu incelemek ve,
  • bu veriler ışığında, gelecekteki hayallerine ulaşmak için uygulaması gereken strateji ve planın geliştirilmesi,

aşamalarından oluşmaktadır.

Herkesin kendisine özgü maddi durumuna, risk alabilme kapasitesine ve hayat beklentilerine sistematik bir yaklaşımla çözüm üreten finansal planlama, aynı zamanda alınan finansal kararların hayatımızın diğer alanlarını nasıl etkilediği konusunda da yol göstermektedir. Örneğin, belli bir yatırım aracına yatırım yapmak borçlarınızı daha hızlı ödemenizi sağlayabilir ya da emeklilik hayallerinizi ertelemenize yol açabilir. Alınan her finansal kararın, bir bütün olarak tüm maddi durumumuza etkisini görmek, kısa ve uzun vadeli hedeflerimize uygun olup olmadığını değerlendirmek bizi daha mutlu ve huzurlu bir geleceğe hazırlayan anahtar olacaktır.

Sertifikalı Finansal Planlama Uzmanı (CFP) Nedir?

Sertifikalı Finansal Planlama Uzmanı (CFP-Certified Financial Planner), bireylerin özel finansal danışmanıdır. CFP sertifikalı uzmanlar, yaklaşık bir yıl süren yoğun bir eğitim programını bitirip eğitim sonucunda yapılan zor bir sınavı geçmek zorundadırlar. Ayrıca, CFP unvanını korumak için düzenli olarak mesleki bilgilerini güncellemeli ve mesleğin gerektirdiği etik ilkelere sıkı sıkıya bağlı kalmalıdır. 2014 yılı itibariyle, 26 farklı ülkede 160.000’e yakın Sertifikalı Finansal Planlama Uzmanı bulunmaktadır.

Nasıl Sertifikalı Finansal Planlama Uzmanı (CFP) Olunur?

Finansal Planlama Derneği (FPD) Nedir?

Finansal Planlama Derneği (FPD), 1 Aralık 2014 tarihinde, finans piyasalarında çalışan 23 üst düzey yöneticinin girişimleriyle İstanbul’da kurulmuştur.

Finansal Planlama Derneği, Türkiye’de finansal planlama mesleğinin CFP (Certified Financial Planner) unvanı altında geliştirilmesi; finansal planlama etik ve meslek standartları ve ilkelerinin oluşturulması; CFP belgeli profesyonellerin ve kamunun yararlarının korunması; uzmanların mesleğin gerektirdiği etik ve mesleki standart ve ilkelere uyumunun sağlanması ve finansal planlama eğitimleri düzenlenmesini amaçlamaktadır.

Finansal Planlama Standartları Kurulu (FSPB) Nedir?

Finansal Planlama Standartları Kurulu (FPSB-Financial Planning Standards Board) kâr amacı gütmeyen uluslararası bir birliktir. Kurumun vizyonu, uluslararası standartları oluşturarak finansal planlamayı tüm dünyada tanınan ve kabul gören bir meslek haline getirmektir. FPSB, Türkiye’yle birlikte 26 ülkede faaliyet göstermektedir.

FPSB, üyeleri için finansal planlamayla ilgili global standartları oluşturmakta, eğitim programları geliştirmekte ve gerekli koşulları taşıyanlara sertifika verilmesini sağlamaktadır. Böylece bu kurumların, mesleki mükemmelliği en üst seviyede benimsemiş finansal planlama uzmanları yetiştirmesini amaçlamaktadır. Finansal planlama uzmanlarının mesleki yetkinlikleri CFP (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER) unvanıyla perçinlenmektedir.

FPSB, üyeleriyle birlikte çalışarak, CFP unvanına sahip uzmanların uyması gereken yetkinlik, etik ve uygulama standartlarını kapsamlı bir şekilde belirlemektedir. Böylece, CFP sertifikalı finansal planlama uzmanlarından hizmet talep edenlerin en doğru şekilde bilgilendirilmesi, en iyi hizmeti almalarının sağlanması ve hayatlarına değer katması amaçlamaktadır.

FPSB’nin çalışmalarının odağında, her şeyden önce finansal planlama hizmeti alanların ihtiyaç ve beklentileri yer almaktadır. FPSB, düzenleyiciler, eğitim kurumları, finansal kurumlar, birlikler, dernekler ve ilgili diğer kurumlarla kurulan ilişkilerle finansal planlamanın tün dünyada itibar gören bir meslek haline gelmesini ve nihayetinde bireylerin yaşam kalitesinin artmasını amaçlamaktadır.