+902123183207
info@fpd.org.tr

FPSB Nedir?

Finansal Planlamada Küresel Seçkinlik

Finansal Planlama Standartları Kurulu (FSPB) Nedir?

Finansal Planlama Standartları Kurulu (FPSB-Financial Planning Standards Board) kâr amacı gütmeyen uluslararası bir birliktir. Kurumun vizyonu, uluslararası standartları oluşturarak finansal planlamayı tüm dünyada tanınan ve kabul gören bir meslek haline getirmektir. FPSB, Türkiye’yle birlikte 26 ülkede faaliyet göstermektedir.

FPSB, üyeleri için finansal planlamayla ilgili global standartları oluşturmakta, eğitim programları geliştirmekte ve gerekli koşulları taşıyanlara sertifika verilmesini sağlamaktadır. Böylece bu kurumların, mesleki mükemmelliği en üst seviyede benimsemiş finansal planlama uzmanları yetiştirmesini amaçlamaktadır. Finansal planlama uzmanlarının mesleki yetkinlikleri CFP (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER) unvanıyla perçinlenmektedir.

FPSB, üyeleriyle birlikte çalışarak, CFP unvanına sahip uzmanların uyması gereken yetkinlik, etik ve uygulama standartlarını kapsamlı bir şekilde belirlemektedir. Böylece, CFP sertifikalı finansal planlama uzmanlarından hizmet talep edenlerin en doğru şekilde bilgilendirilmesi, en iyi hizmeti almalarının sağlanması ve hayatlarına değer katması amaçlamaktadır.

FPSB’nin çalışmalarının odağında, her şeyden önce finansal planlama hizmeti alanların ihtiyaç ve beklentileri yer almaktadır. FPSB, düzenleyiciler, eğitim kurumları, finansal kurumlar, birlikler, dernekler ve ilgili diğer kurumlarla kurulan ilişkilerle finansal planlamanın tün dünyada itibar gören bir meslek haline gelmesini ve nihayetinde bireylerin yaşam kalitesinin artmasını amaçlamaktadır.