Finansal Planlama Uzmanı Ne İşe Yarar?

Bireylerin yaşam yollarında kendileri için koymuş oldukları hedeflere daha kolay ulaşabilmeleri için finansal durumlarının yönetilmesine finansal planlama diyoruz. Bir finansal planlama uzmanı, bireyin bugünkü ve gelecekteki olası gelir gider dengesi ve varlığını göz önünde bulundurarak hedeflerine ulaşabilmesi için stratejiler belirler ve bunları uygulayabilmesi için kendisine başvuran kişiye yardım eder.

Örneğin bir çift, hayata yeni gelmiş çocuklarının ileride iyi bir eğitime sahip olmasını ve belki de gelecekteki güzel yaşamına daha kolay bir başlangıç yapabilmesi için bir başlangıç sermayesine sahip olmasını isteyecektir. Finansal planlama uzmanı, öncelikle çiftin bu hedeflerinin büyüklüğünü olabildiğince doğru bir şekilde tahmin eder. Daha sonra, gelecekteki tahmini gelir-gider dengesi ile bugünkü varlık ve gelir-gider dengesi üzerinden giderek, hedeflenen eğitim ve başlangıç sermayesine elimizdeki imkânlarla nasıl ulaşılacağını hesaplayarak müşterisini bilgilendirir. Yapılan bu bilgilendirme bir danışmanlık çerçevesinde kalabileceği gibi, kişinin isteği üzerine, oluşturulan stratejinin uygulanmasına da yardımcı olabilir. Kişinin kendi hedefleri ve finansal durumuna uygun bir şekilde belirlenmiş olan stratejinin uygulanması sırasında, kişiyi alternatif ürünlerle tanıştırmak da finansal planlama uzmanından beklenen hizmetler arasında yer alır.

Bireyler hayatlarının belli dönemlerinde benzer evrelerden geçmektedir. Örneğin okulyıllarını takiben yaşanan yeni bir işe girme ve kendi bacakları üzerinde durmaya başlama yılları birçok insan için benzer yapıdadır. Aynı şekilde, evlilik, çocuk sahibi olmak, araba almak, ev almak, emekliliğe hazırlanmak, belki boşanmak veya eşini kaybetmek gibi hayatın önemli dönemeçlerinde bireyler önemli maddi kararlar almaktadır. Oysa bu kararlar çoğunlukla günün psikolojik baskıları altında kalınarak, hesap kitap yapmadan alınan kararlara dönüşmektedir. Bu durum insan hayatını olumsuz olarak etkiler. Beklentilere ulaşamamak, daha iyisini yapamamış olmak, pişmanlığa ve belki de üzüntüye dönüşür. İnsanların baskı altında bulundukları bu dönemlerde alacakları, veya almak zorunda kalacakları kararlar ise gene kendileri için en doğru kararlar olmayacak, bir kısır döngüye girilecektir. Oysa insanların maddi durumlarını daha iyi yönetebilmeleri için kendilerine istatistiksel ve bilimsel gerçeklere dayalı olarak hizmet verecek, rasyonel hedefleri belirlemelerine ve bunlara ulaşmaları için gereken stratejileri oluşturmalarına yardımcı olacak bir uzmanın varlığı bu gidişatı değiştirecektir. Bir finansal planlama uzmanıyla belirlenmiş sağlıklı bir strateji ve zaman zaman bu stratejiye ne kadar uygun ilerlediğimizi yine bu uzman yardımı ile objektif olarak sorgulayabilirsek çok daha mutlu bir hayata giden kapının anahtarını yanımıza almış oluruz.

Kısacası finansal planlama uzmanı, bireyin hayat hedeflerini yakalamasına yardımcı olarak onun hayat standardını yükselten profesyonel bir rehberdir.