+902123183207
info@fpd.org.tr

Finansal Planlama Nedir?

Finansal Planlamada Küresel Seçkinlik

Finansal planlama, kişilerin tüm finansal ihtiyaçlarını bir bütün olarak değerlendiren ve kişiye en uygun finansal çözümleri sunan bir danışmanlık hizmetidir. Finansal planlama uzmanı, kendisine başvuranların gelirlerini, giderlerini, varlıklarını, borçlarını, risk alabilme profillerini ve gelecekte ulaşmayı istedikleri hedeflerini detaylı bir şekilde değerlendirir. Değerlendirme sonucunda kişiye, sigortacılık, bankacılık, gayrimenkul, finansal yatırım, borçlanma, vergi konuları da dahil olmak üzere kendisine özel olarak hazırlanan plan sunulur. Kişiler, hazırlanan planı alıp kendileri uygulayabilecekleri gibi, uygulama konusunda finansal planlama uzmanından da destek alabilir.

Finansal planlama, hayatta ulaşmak istediğimiz hedeflere, maddi imkânlarımızı doğru bir şekilde yöneterek erişmeyi sağlayan bir süreçtir. Hayatta ulaşmak istediğimiz hedefler; bir ev almak, çocuğumuzun eğitimini garanti altına almak veya iyi bir emeklilik hayatı yaşamak olabilir.

Finansal planlama süreci belirli aşamalardan oluşan ve kişinin maddi durumunu bütünlüklü bir yaklaşım içinde ele alan bir disiplindir. Bu aşamalar sayesinde, bugünkü maddi durumumuz, gelecekte neye ihtiyacımız olabileceği ve hedeflerimize ulaşmak için neler yapmamız gerektiği tespit edilmektedir.

Finansal planlama süreci;

  • kişinin maddi durumuyla ilgili gerekli doğru bilgileri toplamak,
  • hayattan beklentilerini ve gelecek planlarını ortaya koymak,
  • mevcut maddi durumunu incelemek ve,
  • bu veriler ışığında, gelecekteki hayallerine ulaşmak için uygulaması gereken strateji ve planın geliştirilmesi,

aşamalarından oluşmaktadır.

Herkesin kendisine özgü maddi durumuna, risk alabilme kapasitesine ve hayat beklentilerine sistematik bir yaklaşımla çözüm üreten finansal planlama, aynı zamanda alınan finansal kararların hayatımızın diğer alanlarını nasıl etkilediği konusunda da yol göstermektedir. Örneğin, belli bir yatırım aracına yatırım yapmak borçlarınızı daha hızlı ödemenizi sağlayabilir ya da emeklilik hayallerinizi ertelemenize yol açabilir. Alınan her finansal kararın, bir bütün olarak tüm maddi durumumuza etkisini görmek, kısa ve uzun vadeli hedeflerimize uygun olup olmadığını değerlendirmek bizi daha mutlu ve huzurlu bir geleceğe hazırlayan anahtar olacaktır.