+902123183207
info@fpd.org.tr

Eğitimler

Finansal Planlamada Küresel Seçkinlik

Finansal Planlama Uzmanlığı Eğitimi

Finansal planlama öğretisi alışılagelmiş dar kapsamlı yaklaşımların tersine, finansal yönetim, yatırım ve varlık yönetimi, bireysel emeklilik, sigorta, risk yönetimi ve gayrimenkul planlamasını kapsar. Bu geniş çalışma alanlarını, birleştirici finansal planlama tekniği ile bir araya getirir.

FPD Eğitim İçeriği

 • FPD’nin eğitim stratejisi temel olarak FPSB standartlarına uygun içerikte eğitimleri Türkiye’ye uygun bir şekilde tasarlamaktır.
 • FPD, prensip olarak eğitim programlarının üniversiteler ve bağlantılı eğitim kurumları tarafından düzenlenmesini tercih etmektedir
 • SPK lisansı, YMM, CFA vb. unvan sahipleri, eğitimin belli modüllerinden muaftır.
 • MEB, TBB, Hazine, Maliye, SPK, TSPB, TSB, TKYD gibi kurumlarla işbirliği olanakları değerlendirilmektedir.

Toplam 79 konu başlığı içeren eğitim programı, FPSB tarafından belirlenen öğrenme hedeflerine uygun olarak Türkiye’ye uyarlanmış, ve Ağustos 2015’de yayınlanmıştır.

 1. Finansal Planlamanın Temel İlkeleri (10 konu)
 2. Finansal Yönetim (10 konu)
 3. Portföy Yönetimi ve Yatırım Planlaması (16 konu)
 4. Risk Yönetimi ve Sigorta Planlaması (9 konu)
 5. Vergi Planlaması (10 konu)
 6. Emeklilik Planlaması (8 konu)
 7. Emlak Planlaması (9 konu)
 8. Finansal Plan Hazırlama ve Mesleki Sorumluluklar (7 konu)

Finansal planlama eğitimleri, FPD gözetiminde İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi’nde verilmektedir.