Değerli paydaşlarımız,

Finansal planlama, bireyin kişilik özelliklerini, beklentilerini ve ihtiyaçlarını dikkate alan, yeni ve kalıcı bir finansal danışmanlık yaklaşımından doğmuştur. Bu yaklaşım, bireyi ve ihtiyaçlarını tam merkeze alarak, kişiye sadece yatırım ürünlerini değil, kişinin ihtiyacı olabilecek tüm finansal hizmetleri 360 derecelik bir açıyla sunar. Böylelikle bireyin hayatını kolaylaştırır ve sadece finansal değil, aynı zamanda kişisel tüm hedeflerine uzanmasına yardımcı olur. Basit ama temel çerçevede tanımlayacak olursak, finansal planlama bireyin hayatını iyileştirmek için belirlediği tüm hedeflere daha kolay ulaşabilmesi amacıyla finansal durumunun yönetilmesidir. Danışmanlık kapsamında ele alınabilecek bu çalışmalar aynı zamanda uygulama safhasında da bir destek hizmeti olarak yerini almaktadır.Bireye sunulan bu bütünleyici ve zengin çeşitlilik, daha mutlu bir hayatın kapısını aralamaktadır.

Finansal Planlama Derneği (FPD), 2014 yılında yirmi üç piyasa profesyonelinin girişimiyle finansal planlama mesleğinin bağımsız olarak standartlarını ve etik kurallarını belirlemek; mesleki gelişim ve eğitimin çatısını oluşturmak; mesleki yeterlilik kriterlerini ve sınavlarını uygulamaya almak amacıyla kurulmuştur.

Derneğimizin kuruluşunun en büyük destekçisi uluslararası faaliyet gösteren Financial Planning Standards Board’dur (FPSB, Finansal Planlama Standartları Kurulu). FPSB, tecrübe ve bilgi birikimini ortaya koyduğu CFP (Certified Financial Planner) unvanıyla piyasa profesyonellerinin prestij ve tanınırlığına güç katmaktadır. FPSB, 26 ülkede FPD benzeri kurumlarla işbirliği içinde, 150.000’i aşkın meslek profesyonelini temsil etmektedir.

CFP unvanı finansal planlama mesleğindeki mükemmelliği simgeler. Eğitim, tecrübe, etik ve sınav kazanma şartlarını  amamlayan meslek profesyonelleri, FPSB tarafından CFP unvanı taşıyabilmeleri için sertifikalandırılırlar. CFP unvanı, meslek profesyonellerine sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda da tanınırlık ve güven sağlar. Finansal Planlama Derneği, FPSB ile işbirliği içinde meslektaşlarımızın en etkin şekilde hizmet sunmalarını sağlamak amacıyla; eğitim, sınav, sertifikasyon ve disiplin çalışmalarında bulunan, kâr gözetmeyen bir kurumdur. FPD, bu mesleğe gönül vermiş üyelerimizin desteğiyle, yüksek standartlarda, bireyi merkeze alan finansal planlama hizmetini toplumla buluşturmak için devamlı mükemmelliği aramak için hayata geçirilmiştir.

Finansal planlama öğretisi alışılagelmiş dar kapsamlı yaklaşımların tersine, finansal yönetim, yatırım ve varlık yönetimi, bireysel emeklilik, sigorta, risk yönetimi ve gayrimenkul planlamasını kapsar. Bu geniş çalışma alanlarını, birleştirici finansal planlama tekniği ile bir araya getirir.

Merkeze insanı koyan bu öğretinin önemli kazanımlarından biri de davranışsal finans teknikleridir. Finansı, psikoloji ve sosyoloji temelinde inceleyen bu bilim hiç şüphesiz meslek profesyonellerinin yardımcı oldukları birey ve ailelere daha konforlu ve daha donanımlı bir finansal gelecek sunacaktır.

Biz FPD’nin kurucuları olarak, finans piyasalarında ve kurumlarında uzun süreden beri eksikliği hissedilen finansa bütünsel yaklaşım anlayışını yerleştirmek ve bu yeni mesleği geliştirmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu süreçte, hem topluma hem de meslektaşlarımıza CFP unvanının mükemmeliyetçi yaklaşımını sunmak için özverili bir çalışma içinde olacağız. Dileriz çalışmalarımız tüm toplumumuzun bireysel hedeflerine ulaşmaları ve daha büyük bir refah içinde yaşamaları yolunda fayda sağlar.

Doğan Murat Ergin

Ocak 2015

 Doğan Murat Ergin
Doğan Murat Ergin FPD Başkanı