Finansal Planlama Derneği, Türkiye’de CFP (Certified Financial Planner) ünvanını vermeye yetkili tek kurumdur.

Financial Planning Standards Board (FPSB), Dünyada CFP ünvanını veren yapı olup, ABD’de 1973 yılında kurulmuş ve bugün 26 ülkede hizmet veren bir kurumdur. Finansal Planlama Derneği kuruluşundan itibaren FPSB üyesidir.

FPD Tanitim Sunumu

Finansal Planlama Derneği Başkanı Sayın Doğan Murat Ergin’in TV 24’de, Finansal Planlama ve Finansal Planlama Uzmanlığı hakkında katıldığı röportaj.

Finansal Planlama Derneği Başkanı Sayın Doğan Murat Ergin’in 5 Kasım 2015 tarihinde BloombergHT kanalında, Finansal Planlama ve Finansal Planlama Uzmanlığı hakkında katıldığı röportaj.

Finansal Planlama Derneği Başkanı Sayın Doğan Murat Ergin’in 26 Ekim 2015 tarihinde CNBC-e kanalında, Finansal Planlama ve Finansal Planlama Uzmanlığı hakkında katıldığı röportaj.

Finansal Planlama Nedir?

Finansal planlama, kişilerin tüm finansal ihtiyaçlarını bir bütün olarak değerlendiren ve kişiye en uygun finansal çözümleri sunan bir danışmanlık hizmetidir. Finansal planlama uzmanı, kendisine başvuranların gelirlerini, giderlerini, varlıklarını, borçlarını, risk alabilme profillerini ve gelecekte ulaşmayı istedikleri… Devamı

Finansal Planlama Uzmanlığı

Bireylerin yaşam yollarında kendileri için koymuş oldukları hedeflere daha kolay ulaşabilmeleri için finansal durumlarının yönetilmesine finansal planlama diyoruz. Bir finansal planlama uzmanı, bireyin bugünkü ve gelecekteki olası gelir gider dengesi ve varlığını göz önünde bulundurarak hedeflerine… Devamı

Dernek Üyeliği Hakkında

Derneğin dört tip üyeliği vardır.

  1. Finansal Planlama Uzmanı üye
  2. Bireysel üye
  3. Kurumsal üye
  4. Onursal üye… Devamı

Başkanımızdan

Finansal planlama, bireyin kişilik özelliklerini, beklentilerini ve ihtiyaçlarını dikkate alan, yeni ve kalıcı bir finansal danışmanlık yaklaşımından doğmuştur. Bu yaklaşım, bireyi ve ihtiyaçlarını tam merkeze alarak, kişiye sadece yatırım ürünlerini değil, kişinin ihtiyacı olabilecek tüm finansal hizmetleri 360 derecelik bir açıyla sunar. Böylelikle

Devamı…

Her başarılı insanın bir planı, her başarısız insanın bir mazereti vardır.

“Finansal Planlama Uzmanı”

“bireyin hayat hedeflerini yakalamasına yardımcı olarak onun hayat standardını yükselten profesyonel bir rehberdir”

1985 yılında 10 bin kişi olan Belgeli finansal Planlama uzmanları, bugün 26 ayrı ülkede toplam 170 bin kişiye ulaşmış bulunmaktadır.
ABD’de 70 bin, Japonya’da 19 bin, Kanada’da 17 bin, Çin’de 15 bin, Avustralya’da 5 binin üzerinde sertifikalı Finansal Planlama Uzmanı bulunmaktadır.
Belgeli Finansal Planlama uzmanlığı, dünya çapında kendini ispat etmiş, dünyanın en eski ve en tanınmış üst seviye sertifikasyon programıdır. Bu belgeye sahip olmak, kişinin Finansal Planlama alanında gerekli olan bilgi, beceri, etik değerlere sahip olduğunun önemli bir göstergesidir.
Finansal Planlama Standartları Kurulu’nun (FPSB) finansal planlama yeterlilik profili, finansal planlama yapan uzmanın planlama konusuna ilişkin yetenek, beceri, tavır, düşünce, yargı, muhakeme, bilgi ve tecrübelerini tanımlamaktadır. Yeterlilik profili, üç ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlar finansal planlama uzmanının:
1. Yetkinlikleri,
2. Profesyonel becerileri,
3. Konu alanındaki bilgi seviyesidir
FPSB, planlama uzmanının yetkinliklerini, dikey eksende, finansal planlama faaliyetleri başlığı altında üç bölüme (veri toplanması, veri analizi ve veri sentezi); yatay eksende de, finansal planlama öğeleri başlığı altında altı bölüme (finansal yönetim, varlık yönetimi, risk yönetimi, vergi planlaması, emeklilik planlaması ve mülk yönetimi) ayırmaktadır.
FPSB planlama uzmanının yetkinliklerini altı finansal planlama öğesi altında kategorize etmiştir.
• Finansal Yönetim
• Varlık Yönetimi
• Risk Yönetimi
• Vergi Planlaması
• Emeklilik Planlaması
• Mülk Yönetimi
Finansal Planlama Standartları Kurulu’nun (FPSB) finansal planlama yeterlilik profilinde tanımlamış olduğu profesyonel beceriler dört bölümden oluşmaktadır:
a) Profesyonel yükümlülük
b) Uygulama
c) İletişim
d) Kavrama
Finansal planlamada uzmanın planlamayı etkili ve başarılı bir şekilde yapabilmesi, o uzmanın finansal planlama konusunu hem teorik olarak ne kadar iyi bildiğine, hem de pratik alanda ne kadar başarılı ve etkin şekilde kullanabildiğine bağlıdır. Müşterisine planlama yaparken, uzman, planlama alanında öğrenmiş olduğu tüm bilgileri, sahip olduğu profesyonel beceriler ve yetkinliklerle birleştirmektedir.
Sertifikalı Finansal Planlayıcı (Certified Financial Planner – CFP) ünvanı, finansal planlama mesleğini icra etmek isteyenlerin sahip olması gereken profesyonel bir sertifikadır. Bu ünvan, Amerika Birleşik Devletleri’nde, FPSB’ye bağlı olan, Sertifikalı Finansal Planlayıcı Standartları Kurulu (Certified Financial Planner Board of Standards – CFP Board) tarafından, diğer 26 farklı ülkede ise, o ülkenin FPSB üyesi olan ilgili kuruluşu tarafından verilmektedir. Türkiye’de sertifika Finansal Planlama Derneği tarafından verilmektedir.

Ülkelere Göre Finansal Planlama Uzmanı Sayısı

ABD 76Bin CFP
Japonya 19Bin CFP
Kanada 16Bin CFP
Çin 16Bin CFP
Avustralya 5Bin CFP